Технически спецификации
Работна площ 1000 x 700 mm
Максимален размер на листа 1000х1400 mm с изрязване на двоен файл
Максимална скорост 500 mm/s
Работна скорост 0-500 mm/sec регулируема
Програмируем инкремент 0.05 mm
Инструменти Режещ (регулируема дълбочина), Биговащ (три вида ролки),Чертаеща писалка, Фенерче за позициониране
Налягане 0.30MPa – 0.65 MPa – регулируемо
Компресор външен 0.65MPa 5l/m (включен)
Вакуум Интегриран
Контролен блок Интегриран компютър с цветен активен екран
Памет 1 GB
Операции от контролния блок Завъртане, огледален образ, промяна на размера, позициониране
Връзка с Интернет Ethernet 10 Base-T, RS 232C
CAM софтуер Включен – оптимизатор на движенията на главата
Размери 1500/1100/500 mm
Тегло 80 kg
Работна среда Температура +5 C° до +35 C° Влажност 80% макс. – без конденз
Сертификати Продуктът отговаря на Европейските стандарти за качество