Пирина Технологии АД,

Тел: (+359-2) 974 3430
Факс: (+359-2) 974 0308
Мобилен: 087 8226 445
088 8929 738

За техническа поддръжка на билиотеката и CAD системата, моля свържете се направо с EngView – support@engview.com

Как да се справим с проблемите при плотер Пирина

Много често проблемите с плотера са причинени от незначителни проблеми и могат да се отстранят бързо, проверете следните неща:

Плотерът спира внезапно докато работи.

– Има ли електричество
– Има ли наслоена мръсотия по триещите се части на плотера
– Включени ли са крайните изключватели (при опит да движите главата извън работната площ)
– Винаги се обръющайте към оторизиран техник за отстраняване на проблеми, които забелязвате при работата на плотера.

Плотерът работи, но върху листа, нито е рязано, нито е биговано.

– Счупен ли е ножа
– Достатъчна ли е дълбочината на рязане
– Достатъчна ли е дълбочината на биговане
– Налягането достатъчно ли е

Плотерът не приема информация и не изпълнява поставените задачи.

– Свързани ли са добре кабелите и портовете към компютъра
– Свързани ли са добре кабелите и портовете към плотера

Плотерът е включен, но няма пневматично налягане и инструментите не се движат нагоре/надолу.

– Регулаторите на налягането на нулево ниво ли са
– Има ли изтичане на компресиран въздух от пневматичните тръби

Плотерът не се включва, няма светлина от фенерчето и контролния блок също не се включва.

– Свързан ли е плотера към електрическата мрежа
– Натиснат ли е аварийния изключвател- има ли електричество

Внимание: Абсолютно забранено е да отваряте капаците и панелите на плотера с изключение на оторизирани сервизни центрове. Отварянето на плотера анулира гаранцията.

Преди да се обадите на сервизния център:

Опитайте се да отстраните проблема сами – вижте по-горе.
Изключете плотера и изчакайте минута. Включете го отново и проверете дали проблема все още съществува.
Ако след проверките описани по горе плотера все още не работи нормално, моля обадете се на най-близкия сервизен център или направо на производителя. Моля представете следната информация:

– Кратко описание на дефекта или проблема

– Точното име и номер на модела плотер

– Сериен номер

– Лице за контакти, адрес, тел, e-mail